Download Winrar 5.70 beta mới nhất

 On Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019  

Trong bài viết này, PhanMemGiaiNen.com sẽ tổng hợp tất cả các phiển bản beta của WinRAR 5.70


winrar-570-beta-moi-nhat

Tải WinRAR 5.70 beta 1

Tính năng mới của Phiên bản 5.70 beta 1


  • Tùy chọn "Tệp để xử lý" trên trang "Thời gian" của hộp thoại lưu trữ cho phép chọn các tệp dựa trên sửa đổi, tạo hoặc truy cập lần cuối thời gian tập tin. Trước đây chỉ có thể sửa đổi thời gian.
  • Dòng lệnh -ta, -tb, -tn, -to chuyển đổi chấp nhận 'm', 'c' và 'a' bổ nghĩa sau tên chuyển đổi. Vì vậy, điều kiện thời gian tập tin có thể bao gồm không chỉ thời gian sửa đổi tập tin như trong các phiên bản trước, nhưng cũng tạo và thời gian truy cập cuối cùng.
  • Danh sách tệp WinRAR có thể hiển thị thời gian tạo và truy cập tệp lần cuối (nếu có). Các thông tin này có thể cấu hình trong phần cài đặt của WinRAR
  • Bổ sung một số tùy chọn lưu trữ mới
  • Thêm nhiều tiện ích khác
  • Xem thêm tại đây


WinRAR 5.70 beta 1 được cập nhật vào ngày 28/01/2019. Download WinRAR 5.70 Beta 1 (x86/x64) Full, Tải winRar mới nhất
Tiếp tục cập nhật...
WinRAR 5.70 tại phanmemgiainen.com

Cùng chuyên mục:

Download Winrar 5.70 beta mới nhất 4.5 5 ngotheduong Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019 Trong bài viết này, PhanMemGiaiNen.com sẽ tổng hợp tất cả các phiển bản beta của WinRAR 5.70 Trong bài viết này, PhanMemGiaiNen.com sẽ tổng hợp tất cả các phiển bản beta của WinRAR 5.70 Tải  WinRAR 5.70 beta 1 Tính năng m...


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Back to top