WinRAR 5.70 Final Released

 On Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019  

winrar-570-final-released

Tải WinRAR 5.70 Final Full

Chỉ sau 2 lần beta, winrar 5.70 đã có bản chính thức cuối cùng


Thay đổi lớn trong thuật toán nén dữ liệu
Xem thêm nhiều tính năng và sửa đổi tại đây: https://www.rarlab.com/rarnew.htm
Tải thêm nhiều phiên bản WinRar 5.70 cho các hệ điều hành khác: https://www.rarlab.com/download.htm
Nguồn: rarlab
Back to top