Download 7-Zip 18.00 beta (10/01/2018) mới nhất cho Windows

 On Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018  

Về 7-Zip 18.00

7-Zip 18.00phần mềm mã nguồn mở. Hầu hết mã nguồn mở đươc cấp phép theo GNU LGPL. Mã unRAR là theo một giấy phép hỗn hợp: có điều kiện GNU LGPL + unRAR. Bạn có thể sử dụng 7-Zip v18.00 beta trên bất kỳ máy vi tính nào, bao gồm một máy vi tính trong một tổ chức thương mại. Bạn không cần đăng ký hoặc trả tiền cho 7-Zip.
download-7-zip-1800-beta-2018-moi-nhat

Điểm mới nâng cấp của 7-Zip 18.00


  • 7-Zip bây giờ có thể giải nén OBJ / COFF files.
  • Tính năng mới -sse chuyển đổi để ngăn chặn việc tạo lưu trữ, nếu 7-Zip không thể mở một số tập tin đầu vào.
  • Sửa một số lỗi của phiên bản kế trước.

Download 7-Zip 18.00 beta (10/01/2018) mới nhất cho Windows


7-Zip for 32-bit Windows x86:

http://7-zip.org/a/7z1800.exe
or
http://7-zip.org/a/7z1800.msi

7-Zip for 64-bit Windows x64:

http://7-zip.org/a/7z1800-x64.exe
or
http://7-zip.org/a/7z1800-x64.msi


Mirror link 7-zip (Google Drive):Tải 7-zip, download 7-zip full, 7-zip mới nhất, 7-zip giải nén, nen 7-zip win 7, 8.1 ,win 10

Cùng chuyên mục:

Download 7-Zip 18.00 beta (10/01/2018) mới nhất cho Windows 4.5 5 The Duong Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018 Download 7-Zip 18.00 beta (10/01/201) mới nhất cho Windows Về 7-Zip 18.00 7-Zip 18.00 là phần mềm mã nguồn mở . Hầu hết mã nguồn mở đươc cấp phép theo GNU LGPL. Mã unRAR là theo một giấy phép hỗn ...


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Các bài viết về: WinRAR | Nén và Giải nén dữ liệu


Vietnamese Typing | Office 365 edu với OneDrive unlimit


Bao da súng ngắn, Bao còng số 8, Phụ kiện bao da công cụ

Back to top