Đặc điểm kỹ thuật của một tệp tin ZIP

 On Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017  

dac diem ky thuạt file zip

Đặc điểm của một tệp tin ZIP

Một tệp tin ZIP thường có những đặc điểm như sau:

 • Tệp tin ZIP có phần mở rộng là .ZIP, có thể là .ZIPX. Các tệp tin phổ biến sử dụng định dạng ZIP bao gồm: .JAR, .WAR, .DOCX, .XLSX, .PPTX, .ODT, .ODS, .ODP...;
 • Các tệp tin ZIP thường chứa ít nhất một tệp tin và có thể chứa rất nhiều tệp tin khác;
 • Nén dữ liệu có thể được sử dụng để làm giảm kích thước của các tệp tin chứa trong một tệp tin ZIP (không bắt buộc). Định dạng ZIP hỗ trợ sử dụng nhiều thuật toán nén dữ liệu khác nhau;
 • Mã hóa dữ liệu có thể được sử dụng để bảo vệ các tệp tin chứa trong một tệp tin ZIP. Các phương pháp khóa được hỗ trợ cho việc mã hóa trong định dạng ZIP bao gồm mật khẩu và khóa khai hoặc khóa riêng. Chúng có thể sử dụng độc lập nhưng cũng có thể sử dụng kết hợp cùng nhau. Mã hóa có thể được áp dụng cho các tệp tin riêng lẻ. Có thể sử dụng thêm phương thức bảo mật để mã hóa đặc tả dữ liệu (metadata) của tệp tin ZIP được lưu trữ trong thư mục chính;
 • Tính toàn vẹn dữ liệu phải được đảm bảo đối với từng tệp tin sử dụng CRC32 (một loại hàm băm được sử dụng để kiểm tra giá trị của một chuỗi 32 bít);
 • Cần thiết nên sử dụng chữ ký số để tăng cường thêm tính toàn vẹn dữ liệu. Các tệp tin riêng lẻ được ký bằng một hoặc nhiều chữ ký số nhưng thư mục chính nếu được ký thì chỉ sử dụng một chữ ký số duy nhất;
 • Các tệp tin phải được đặt trong một tệp tin chưa nén và được lưu trữ. Thuật ngữ “được lưu trữ“ được sử dụng trong hoàn cảnh này nghĩa là tệp tin được sao chép trong một tệp tin chưa nén ZIP;
 • Mỗi tệp tin dữ liệu đặt trong một tệp tin ZIP có thể được nén, được lưu trữ, được mã hóa hoặc được ký số độc lập với cách thức lưu trữ các tệp tin dữ liệu khác trong cùng một tệp tin ZIP;
 • Các tệp tin ZIP có thể là một tệp hoặc được chia nhỏ thành các thành phần (segments) hoặc “tự giải nén“. Các tệp tin ZIP tự giải nén phải chứa mã giải nén của nền tảng đích (nền tảng chứa tệp tin giải nén) trong tệp tin ZIP;
 • Phải có khả năng mở rộng trên nền tảng hoặc ứng dụng theo yêu cầu cụ thể bằng các trường dữ liệu mở rộng được định nghĩa theo mục đích;
 • Tệp tin ZIP này có thể được đặt trong một tệp tin ZIP khác.

Đặc tả dữ liệu của tệp tin ZIP

Các tệp tin ZIP được định danh bằng đặc tả dữ liệu (metadata). Bao gồm các kiểu bản ghi chứa thông tin lưu trữ cần thiết, để duy trì các tệp tin thành phần trong tệp tin ZIP. Mỗi kiểu bản ghi phải được định danh sử dụng chữ ký tiêu đề chỉ ra kiểu bản ghi. Giá trị của chữ ký bắt đầu bằng hằng số 2 byte, thể hiện các ký tự “PK“.

Download WinZIP Full mới nhất

Tại blog PhanmemGiainen.com bạn sẽ luôn tải về winzip mới nhất được cập nhật thường xuyên.
Zip là một trong những định dạng nén tệp tin được sử dụng phổ biến để tổng hợp, nén, mã hóa các tệp tin trong một thực thể duy nhất có khả năng tương tác gửi/nhận qua thư điện tử, qua các phương tiện truyền thông hoặc di động khác… Trong Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước quy định Bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Zip và được xếp vào nhóm Tiêu chuẩn về truy cập thông tin.

Cùng chuyên mục:

Đặc điểm kỹ thuật của một tệp tin ZIP 4.5 5 The Duong Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017 Đặc điểm kỹ thuật của một tệp tin ZIP.Đặc tả dữ liệu của tệp tin ZIP.Download WinZIP Full mới nhất Đặc điểm của một tệp tin ZIP Một tệp tin ZIP thường có những đặc điểm như sau: Tệp tin ZIP có phần mở rộng là .ZIP, có thể là .ZIPX...


1 nhận xét :

 1. The Best Casinos in USA - APRCasino
  It is one aprcasino of the most well-known casino casinos, and it is 출장안마 owned and operated by the https://septcasino.com/review/merit-casino/ Rincon Band of Luiseno Indians. There 1xbet login are over 100 different 출장안마

  Trả lờiXóa

Các bài viết về: WinRAR | Nén và Giải nén dữ liệu


Vietnamese Typing | Office 365 edu với OneDrive unlimit


Bao da súng ngắn, Bao còng số 8, Phụ kiện bao da công cụ

Back to top